Loading...

Szkoła terapii czaszkowo-krzyzowej

Zostań terapeutą

To pierwsza w Polsce szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej w ujęciu biodynamicznym o międzynarodowym standardzie. Uczestnicy po 2 latach nauki są w pełni przygotowani do pracy z noworodkami, dziećmi, kobietami w ciąży i dorosłymi.

Doświadczona kadra

Szkolenie pod superwizją 3 nauczycieli i opieką 7 asystentów – doświadczonych terapeutów. Uczestnicy mogą korzystać z ich wiedzy w kwestiach dla nich niezrozumiałych, konsultować trudne przypadki i uzyskać odpowiedzi na pytania.

Michael Kern

Autorem programu szkoły jest Michael Kern, obok Franklyna Sillsa najbardziej znany na świecie nauczyciel terapii Craniosacral Biodynamics. Będzie osobiście prowadził seminarium 5 i 11.

Uzyskaj certyfikat

Certyfikat brytyjskiej szkoły Michaela Kerna Craniosacral Therapy Educational Trust, rozpoznawalny na całym świecie.

Wiedza

Szkolenie obejmuje 48 dni nauki i ponad 433 godzin dydaktycznych, z czego 50% to anatomia i fizjologia człowieka i 50% praktyka.

Trauma

Szkolenie obejmuje też wiedzę z zakresu teorii traumy i praktykę pracy z traumą.

Terapia czaszkowo-krzyżowa

w ujęciu biodynamicznym

 

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym to nieinwazyjna, delikatna terapia dla każdego, która wypracowała specyficzny sposób „słuchania” dłońmi procesów wyrażających zdrowie. Terapeuta skupia się na naturalnych siłach witalnych i zachęca je do ustalenia priorytetów sesji (co na dzień dzisiejszy jest najważniejsze) i wprowadzenia regulacji dostępnych z zasobów organizmu. Charakteryzuje się orientacją na całość ludzkiego doświadczenia, w którym zarówno anatomia, jak i fizjologia ciała są powiązane z subtelnymi siłami życia, które wyrażają się poprzez ruch w ciele.

 

Piękno tej terapii stanowi jej prostota. Praktyk jest neutralny i obecny tu i teraz, co pozwala na naturalne rozwinięcie się procesu leczenia. Ułatwia też regulację w kierunku wewnętrznej reorganizacji w organizmie, także na poziomie energetycznym i emocjonalnym, i powoduje całościowy ruch w kierunku większego zdrowia. Terapia tworzy także bezpieczną przestrzeń dla traumatycznych przeżyć, które mogą się pojawić i uwolnić bez ponownego stymulowania układu nerwowego.

Terapia czaszkowo-krzyżowa jest coraz bardziej popularna na świecie ze względu na głębokie efekty terapeutyczne.

W marcu 2019 roku rusza pierwsza edycja Szkoły Michaela Kerna (Craniosacral Therapy Educational Trust) we Wrocławiu, której certyfikacja i standardy nauczania są rozpoznawalne na całym świecie.

 

Odbiorcą tej terapii może być właściwie każdy człowiek, który nie ma ostrego stanu wymagającego natychmiastowej interwencji lekarskiej czy poważnych chorób psychicznych uniemożliwiających właściwą percepcję rzeczywistości. Można się poddać takiej terapii także w czasie ciąży i zaraz po porodzie, przed i po operacji. Tą terapią pracuje się też z noworodkami (nawet w inkubatorze).

Szkoła terapii czaszkowo-krzyżowej

 

Szkoła jest organizowana według metodologii szkolenia brytyjskiej organizacji Craniosacral Therapy Educa-tional Trust, www.cranio.co.uk.

 

Całość trwa dwa lata i składa się z 11 cztero- lub pięciodniowych seminariów zapewniających 48 dni i 433 godziny dydaktyczne. Dzięki temu uczestnik uzyskuje kompleksową wiedzę i umiejętności do efektywnego stosowania terapii czaszkowo-krzyżowej jako wykonywanego zawodu.

 

W czasie szkoły zapewniamy właściwe proporcje między teorią a praktyką, poświęcając dużo czasu na zajęcia praktyczne pod opieką nauczyciela. Nacisk kładziemy na rozwój umiejętności palpacyjnych, percepcyjnych i terapeutycznych, które uczestnik kursu może integrować w procesie krok po kroku.

 

Rozwój umiejętności opiera się na własnych poszukiwaniach i nabieraniu doświadczenia przez uczestnika, który jest kompleksowo wspierany przez superwizje i informacje zwrotne od nauczycieli.

 

Kurs opiera się na zrozumieniu anatomii i fizjologii ciała, i badaniu ruchów tkanek i płynów, które pojawiają się już podczas rozwoju embrionalnego. Zapewnia to wspaniały wgląd w to, jak organizm ludzki jest zbudowany, jak funkcjonuje i jak może utrzymywać zdrowie przez całe życie.

 

Po ukończeniu szkoły uczestnicy są profesjonalnie przygotowani do prowadzenia terapii z osobami dorosłymi, dziećmi, kobietami w ciąży i osobami starszymi.

Kurs terapii czaszkowo-krzyżowej 2

Światowe standardy

Certyfikat CTET

Szkolenie jest certyfikowane przez Craniosacral Therapy Educational Trust w Londynie.

To oznacza, że pomyślne ukończenie szkolenia prowadzi do uzyskania profesjonalnego dyplomu, a absolwenci mogą przystąpić do Craniosacral Therapy Association, głównej organizacji rejestrującej i akredytującej Praktyków Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Wielkiej Brytanii.

Certyfikat CTET

 

Szkolenie jest certyfikowane przez Craniosacral Therapy Educational Trust w Londynie.

 

To oznacza, że pomyślne ukończenie szkolenia prowadzi do uzyskania profesjonalnego dyplomu, a absolwenci mogą przystąpić do Craniosacral Therapy Association, głównej organizacji rejestrującej i akredytującej Praktyków Terapii Czaszkowo-Krzyżowej w Wielkiej Brytanii.

 

Członkowie Stowarzyszenia Craniosacral Therapy mogą korzystać z tytułu R.C.S.T. (Zarejestrowany Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy). Absolwenci będą również automatycznie przyjmowani do rejestru Craniosacral Therapy w CNHC, nowym brytyjskim regulatorze dla lekarzy metod alternatywnych.

 

Ponadto, w ramach członkostwa organizacji szkolącej w Trust International Affiliation of Biodynamic Trainings absolwenci otrzymują tytuł B.C.S.T. (Biodynamiczny Terapeuta Czaszkowo-Krzyżowy).

 

Absolwenci mogą również dołączyć do stowarzyszeń terapeutów Craniosacral Therapy w USA, Kanadzie, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoszech, Skandynawii, Irlandii, RPA, Australii, Nowej Zelandii, Czechach, Francji i wielu innych krajach.

Terminy

Terminy seminariów 

 

 • Seminarium 1: 20-24 marzec 2019 nauczyciel Sheila Kean
 • Seminarium 2: 30 maja – 2 czerwca 2019 nauczyciel Tracy Evans
 • Seminarium 3: 29 sierpnia – 1 września 2019 nauczyciel Sheila Kean
 • Seminarium 4: 21-24 listopada 2019 nauczyciel Tracy Evans
 • Seminarium 5: 26 luty – 1 marca 2020 nauczyciel Michael Kern
 • Seminarium 6: 6-10 maja 2020 nauczyciel Sheila Kean
 • Seminarium 7: 9-12 lipca 2020 nauczyciel Tracy Evans
 • Seminarium 8: 1-4 października 2020 nauczyciel Sheila Kean
 • Seminarium 9: 3-6 grudnia 2020 nauczyciel Tracy Evans
 • Seminarium 10: 18-21 luty 2021 nauczyciel Sheila Kean
 • Seminarium 11: 21-25 kwietnia 2021 nauczyciel Michael Kern

CHCESZ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

Program seminariów

Przygotowanie i podstawy – obecność i świadomość palpacyjna

 • Historia terapii czaszkowo-krzyżowej
 • Koncepcja czaszkowo-krzyżowa
 • Mechanizm pierwotnego oddychania
 • Palpacja i percepcja
 • Ustanowienie przestrzeni terapeuta-Klient
 • Terapeutyczne punkty podparcia i negocjacja kontaktu
 • Neutralność terapeuty
 • Obecność terapeutyczna
 • Dotyk czaszkowo-krzyżowy
 • Oddech Życia i trzy pływy
 • Percepcja pływów: rytmiczny impuls czaszkowy, średni i długi pływ
 • Pięć głównych aspektów “mechanizmu pierwotnego oddychania”
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Zasoby, dynamiczna cisza i punkty zaciszenia
 • Wprowadzenie do teorii traumy
 • Wprowadzenie do ekspresji tkankowej pierwotnego ruchu oddychania
 • Zastosowania kliniczne

Życie i Ruch – tkanki, płyny i ich potencjał

 • Wprowadzenie do embriologii i wzorca zdrowia
 • Dostrajanie do “pierwotnej linii środka”
 • Transmutacja Oddechu Życia
 • Holograficzny paradygmat
 • Tkanki i ich ruch
 • Palpacyjne doświadczanie zdrowia w tkankach i płynach
 • Palpacja podłużnej fluktuacji płynu na stopach, nogach,w miednicy, na żebrach i ramionach
 • Tworzenie bezpiecznej przestrzeni podczas sesji terapeutycznych
 • Powierzchnia anatomiczna szwów czaszkowych
 • Badanie specyficznej mobilizacji tkanek i ruchliwości kości: skroniowej, czołowej,ciemieniowej, potylicznej i krzyżowej
 • Wprowadzenie do naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wprowadzenie do pracy z szokiem i traumą – koncepcje Petera Levine’a i Babette Rothschild
 • Kontakt z zasobami w ciele i proces “przemieszczania się”
 • Ćwiczenia z długim pływem
 • Zastosowania kliniczne

Sedno uzdrawiania – wsparcie stanu równowagi

 • Doświadczanie jedności funkcjonowania tkanek, płynów i ich potencjału
 • Wprowadzenie do wrodzonego planu leczenia
 • Zrozumienie i doświadczanie sił biodynamicznych i biokinetycznych
 • Zrozumienie i doświadczanie naturalnych i inercyjnych punktów podparcia
 • Wzorce doświadczenia
 • Palpacja punktów podparcia i wzorca zdrowia klienta
 • Napięcia membranowo-stawowe
 • Kierunek pierwszeństwa we wzorcach inercyjnych
 • Zrozumienie i postrzeganie roli równowagi i dynamicznej ciszy w procesie zdrowienia
 • Zasady leczenia – wprowadzenie do “stanów równowagi”
 • Koncepcja dr Rollin Becker: stan równowagi i “trzy etapowy proces leczenia”
 • Palpacja trzy etapowego procesu leczenia:
 • (1) Dążenie tkanek i płynów do równowagi
 • (2) Postrzeganie ekspresji zdrowia w stanach równowagi
 • (3) Percepcja reorganizacji tkanek i płynów
 • Trauma i stan przytłoczenia, zasoby i zdrowie
 • “CV4” – teoria i praktyka
 • Zastosowania kliniczne

Umiejętności poszerzania (augmentacji) naturalnej potencji tkanek – angażowanie historii ciała

 • Rozwój embriologiczny i mechanizm pierwotnego oddychania
 • Inicjowanie “rozmowy” z tkankami, płynami i potencją płynu MR
 • Zasady trakcji jako umiejętności poszerzania (augmentacji)
 • Trakcja i układ wzajemnych napięć błon opony twardej
 • Stany równowagi i “punkt zrównoważonego napięcia membranowego”
 • Zasada nieangażowania się jako umiejętność augmentacji
 • Dekompresja w obrębie szwów i stawów czaszkowych
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia
 • Kontinuum umysł-ciało
 • Punkty zaciszenia
 • “EV4” z poziomu sacrum
 • Trauma – stany przeciążenia i zamrożenia
 • Pole płynu – układ współzależnych napięć płynu i potencji tkanek

Całość w części – połączenie klinowo-potyliczne i nie tylko

 • Płyny, pola i punkty podparcia
 • Zapraszanie płynów i potencji do miejsc bezwładności – chwyt V
 • Embriologia podstawy czaszki
 • Wprowadzenie do dynamiki porodu
 • Anatomia i fizjologia połączenia klinowo-potylicznego (SBJ)
 • Klasyczna dynamika podstawy czaszki
 • Wzorce bezwładności SBJ
 • Fizjologiczne wzorce napięcia SBJ
 • Niefizjologiczne wzorce napięcia SBJ
 • Połączenia całego ciała z SBJ
 • Szok i trauma, zasoby i zdrowie; reakcja walki/ucieczki, zasady leczenia traumy i rozwijanie umiejętności werbalnych
 • Analiza studium przypadku
 • Połączenie potylicy z C1-C2
 • Palpacja kości krzyżowej
 • Stawy krzyżowo-biodrowe i połączenie lędźwiowo-krzyżowe
 • Umiejętności terapeutyczne w pracy ze stawami – krzyżowo-biodrowym i połączeniem lędźwiowo-krzyżowym
 • Zastosowania kliniczne

Wsparcie i równowaga – dynamika kręgosłupa i pierwotna linia środka

• Rozróżnianie tkanek, płynów i potencji w obrębie ich funkcji
• Zasady organizacji linii grzbietowej i linii środka
• Bezruch linii środka
• Dynamika i ocena ruchomości opony twardej
• Dynamika kręgosłupa i proces embriologicznego powstawania kręgów
• Praca z embriologicznymi triadami kręgosłupa
• Palpacja dynamiki kręgów – ruchliwość i mobilność
• Ocena bezwładności punktów podparcia kręgosłupa
• Dynamika kręgów i zapraszanie stanu równowagi
• Praca terapeutyczna w odcinku szyjnym, piersiowym i lędźwiowym kręgosłupa
• Wzorce somatyczne i trzewno-somatyczne
• Rozwijanie “węża”
• Wrodzony plan leczenia – orientacja na automatyczną zmianę potencji i priorytetów w ciele pacjenta
• Zastosowania kliniczne

Powrót do Całości – całościowa dynamika ciała i wrodzony plan zdrowienia

 • Jedność ciała
 • Tkanka łączna i dynamika tkanki łącznej
 • Najnowsze badania na temat powięzi
 • Rola powięzi w zachowaniu pamięci tkankowej
 • Trauma i emocjonalne “sprzężenie”
 • Ruch powięzi
 • Palpacja punktów inercji w całym ciele
 • Przepony poprzeczne i ich związek z układem wzajemnych napięć błon opony twardej
 • Wprowadzenie do dynamiki otrzewnej
 • Embriologiczny rozwój i dynamika serca, płuc i przewodu pokarmowego
 • Trauma i wektory siły
 • Przegląd sił biodynamicznych i biokinetycznych
 • Dynamika stawów
 • Przegląd umiejętności leczenia
 • Słuchanie wrodzonego planu leczenia
 • Zastosowania kliniczne

Siedziba Duszy – płyn, potencja i ośrodkowy układ nerwowy

 • Zatoki żylne i dynamika płynów
 • Drenaż płynu mózgowo-rdzeniowego
 • Otwór szyjny i nerwy czaszkowe
 • Inercyjne punkty w układzie zatok żylnych
 • Dynamika i rozwój embriologiczny ośrodkowego układu nerwowego (OUN)
 • Ruchomość OUN
 • Odwoływanie się do inercyjnych punktów podporu obejmujących korę mózgową
 • Pień mózgu, reakcja stresowa i reakcja OUN
 • Dynamika pnia mózgu i móżdżku
 • Dynamika i ruchomość komór mózgowych
 • Trzecia komora i zaiskrzenie systemu płynu
 • Pierwotny proces zaiskrzenia przy poczęciu
 • Układ limbiczny
 • Czynniki neuroendokrynne
 • Przysadka i szyszynka
 • Zastosowania kliniczne

Odżywianie i ekspresja – staw skroniowo-żuchwowy i jego połączenia

 • Kość gnykowa i jej połączenia
 • Dynamika i ocena stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)
 • Podejścia kliniczne do mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych i mięśni skrzydłowych bocznych
 • Kliniczne podejścia do jednostronnych i dwustronnych problemów TMJ
 • Zasada kompresji i usuwanie napięcia w TMJ
 • więzadła TMJ – specyficzna dynamika i wzory inercyjne
 • Problemy z TMJ związane z twardym podniebieniem
 • TMJ i harmonia całego ciała
 • Problemy z zabiegami dentystycznymi
 • Specyficzne uwalnianie wzorców przednio-klinowych i skroniowo-klinowych
 • W zgodzie z wrodzonym planem leczenia – orientacja na długi pływ i automatyczna zmiana potencji
 • Wprowadzenie do pracy z twarzą i podniebieniem twardym
 • Praca z twarzą w relacji z oczodołami i oczami
 • Nerwy czaszkowe odżywiające oko
 • Zastosowania kliniczne

Własne Odbicie – twarz i podniebienie twarde

 • Relacje czołowo-nosowo-szczękowe
 • Kości nosowe, łzowe i kości oczodołu
 • Sierp móżdżku, kość czołowa i sitowa
 • Dynamika kości sitowej
 • Nerw węchu
 • Zespół klinowo-szczękowy
 • Usuwanie napięcia klinowo-lemieszowo-szczękowego
 • Usuwanie napięcia klinowo-podniebienno-szczękowego
 • Dynamika podniebienia twardego
 • Wzorce szczęki i lemiesza
 • Teoria nerwu błędnego i “trójni układu nerwowego” – koncepcja Stephena Porgesa
 • Praktyczne oceny
 • Rozwój embriologiczny twarzy i gardła
 • Specyficzne wzorce kości podniebienia i kości jarzmowej
 • Zastosowania kliniczne i aplikacje oraz podsumowanie

Wyjście do świata – ciąża, poród oraz zakończenie kursu

 • Wprowadzenie do dynamiki prenatalnej
 • Dostrajanie do “wewnętrznego embriona” i doskonałego zdrowia
 • Ciąża i poród
 • Czaszka niemowlęcia
 • Trauma porodowa i jej skutki
 • Wzorce urodzeń i napięcia śródkostne
 • Dostrajanie do “wewnętrznego dziecka”
 • Praca z niemowlętami i dziećmi
 • Proces drugiego zaiskrzenia przy urodzeniu, trzecia komora, pępek i kość ogonowa
 • Ogólna dynamika miednicy
 • Modele miednicy
 • Uziemienie – Oddech Życia i jego rozwój
 • Podążanie za wrodzonym planem leczenia – dynamiczna cisza i rytmiczna zrównoważona wymiana
 • Zarządzanie praktyką terapeutyczną
 • Przegląd umiejętności organizacyjnych i zasad leczenia
 • Zakończenie kursu
Szkolenie terapia czaszkowo krzyżowa
Terapia czaszkowo krzyżowa z niemowlakiem
Terapia czaszkowo krzyżowa szkolenie

Rekrutacja

Decyduje kolejność zgłoszeń

 

Szkolenie jest otwarte dla wszystkich, decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane proszę o przesłanie maila pod adres szkola@joannaczarny.pl

Otrzymają Państwo w odpowiedzi formularz zgłoszeniowy.

szkola@joannaczarny.pl

Cena

Przy płatności jednorazowej

 • Cena w przypadku płatności całej kwoty do 31 grudnia 2018: 18 500 zł
 • Cena w przypadku płatności całej kwoty do 31 stycznia 2019: 19 500 zł

Przy płatnościach ratalnych

 • 4 raty płatne po 5400 zł, łącznie: 21 600 zł
 • 10 rat płatnych wg systemu: pierwsza rata 5000 zł oraz kolejne dziewięć rat płatnych po 1900 zł, łącznie: 22 100 zł

 

Cena obejmuje udział w całym kursie, materiały szkoleniowe, tłumaczenie z języka angielskiego na język polski, opiekę asystentów, serwis kawowy.

Organizator i zapisy

Europejskie Centrum Terapii – Placówka Kształcenia Ustawicznego Dorosłych

Joanna Czarny

tel +48 600 466 887
mail: szkola@joannaczarny.pl
facebook: uruchom czat

Miejsce

ASTO Ośrodek Terapeutyczno-Edukacyjny

ul. Kościuszki 87/1B, 50-442 Wrocław
www.asto.home.pl

Kadra

Nauczyciele

 

Kurs prowadzony jest przez brytyjskich nauczycieli tej metody, którym towarzyszy siedmiu polskich asystentów – praktyków terapii czaszkowo-krzyżowej.

Zapewniamy tłumaczenie ustne na język polski przez cały czas trwania kursu przez tłumacza z dużym doświadczeniem w tłumaczeniu kursów specjalistycznych dla terapeutów różnych metod.

Michael Kern
Michael Kern D.O., B.C.S.T., A.B.D., N.D.

Nauczyciel

Jest terapeutą czaszkowo-krzyżowym, osteopatą i naturopatą.

Od 1987 roku naucza terapii czaszkowo-krzyżowej i jest czołowym międzynarodowym przedstawicielem podejścia biodynamicznego, regularnie prowadzącym kursy w Europie i na świecie.

Jest założycielem Craniosacral Therapy Educational Trust, starszym wykładowcą w College of Osteopaths, w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Czaszkowo-Krzyżowym, w Centrum Rozwoju Zawodowego Osteopatii oraz na Uniwersytecie w Westminster.

Jest także autorem wysoko cenionej książki “Mądrość ciała – czaszkowo-krzyżowe podejście do istoty zdrowia“, dostępnej obecnie w dziesięciu językach.

Jego inne zainteresowania to podróże i góry. Spędził wiele lat w Azji studiując u czołowych nauczycieli buddyjskich.

Tracy Evans
Tracy Evans R.C.S.T., B.C.S.T., A.B.D.

Nauczycielka

Zanim została terapeutką czaszkowo-krzyżową, studiowała aktorstwo i była członkiem-założycielem “How Absurd Theatre Company”. Pracowała również jako nauczyciel ruchu i prowadziła warsztaty dotyczące ruchu i świadomości przestrzennej.

Obecnie jest dyrektorką kliniki terapeutycznej organizacji certyfikującej nasz kurs, a także wykładowcą na kursach dla terapeutów.

Tracy ma dwa gabinety terapeutyczne: w Londynie i Reigate, Surrey, gdzie mieszka z mężem i dwójką dzieci. Prowadzi poranną praktykę medytacji i zazen.

Jej hobby to czytanie, spacerowanie, odnawianie domu oraz bycie osobistym kierowcą i sekretarzem społecznym dla swoich dzieci.

Sheila Kean
Sheila Kean R.C.S.T., B.C.S.T.,A.B.D.

Nauczycielka

Zaczynała jako nauczycielka biologii i psychologii  w szkole średniej. Jednak życie szybko przekierowało ją na nowa ścieżkę i przez wiele lat zajmowała się masażem terapeutycznym i pracą z dotykiem. Wraz z mężem założyła Fundację Maitri, która zajmowała się profesjonalnymi szkoleniami z masażu leczniczego.

Jest terapeutką czaszkowo-krzyżową od 1986 roku, a od 1990 rozpoczęła pracę jako nauczycielka tej metody i współpracuje z Franklynem Sills’em, Michaelem Kern’em, Gedem Sumner’em i innymi czołowymi terapeutami tej metody. Pracuje obecnie dla Resonance Trainings, Craniosacral Therapy Educational Trust i Body Intelligence.

Jako nauczyciel stara się, aby nauka złożonych i trudnych treści była dostępna i przyjemna dla uczniów. Uważa, że jej umiejętność mówienia w prosty sposób, z humorem i życzliwością, pozwala wszystkim uczestnikom dobrze przyswoić wiedzę.

Specjalizuje się w pracy terapeutycznej z dziećmi i kobietami w ciąży.

Kadra

Tłumacz i Asystenci

Agnieszka Klimek
Agnieszka Klimek

Tłumaczka

Psychoterapeutka w nurcie integracyjnym skierowanym na doświadczenie ciała i pracę ze świadomością ciała, terapeutka Somatic Experiencing, EMDR, certyfikowana nauczycielka i praktyk Focusingu Relacji Wewnętrznych.

Kształci się również w nurcie Psychologii Procesu i psychologii jungowskiej.
Wykorzystuje Zen Coaching w pracy z poziomu esencji.

Używa w terapii łagodnego dotyku terapeutycznego w pracy na stole: wg Somatic Experiencing® i Łagodnej Bioenergetyki.

Tłumaczka ustna i symultaniczna z j.angielskiego.
Tłumaczka książek i materiałów szkoleniowych dot. psychoterapii i psychologii.

Joanna Czarny
Joanna Czarny

Asystentka

Z wykształcenia jestem filozofem, z pasji terapeutą traumy. Specjalizuję się w terapii czaszkowo-krzyżowej i terapii traumy metodą Petera Levine’a Somatic Experiencing®. Jestem pierwszą w Polsce osobą, która z sukcesem łączy te podejścia. Ciągle się uczę w Polsce i zagranicą, poszerzam wiedzę o różnych metodach i funkcjonowaniu układu nerwowego. Dużo pracuję z noworodkami, dziećmi, dorosłymi a także ze zwierzętami.

Od 10 lat tańczę tango, uwielbiam czytać książki i oglądać filmy o gotowaniu. Prywatnie jestem w szczęśliwym związku i mam 3 dzieci.

Agnieszka Pisula
Agnieszka Pisula

Asystentka

Jestem pedagogiem specjalnym i zajmuję się przede wszystkim nauczaniem i terapią dzieci ze spektrum autyzmu. Prowadzę też terapeutyczną grupę teatralną Autentyczni Artyści, pomagając z jednej strony moim uczniom pokonać swoje ograniczenia, a z drugiej – pokazać społeczeństwu ich świat. Ukończyłam wiele kursów, m.in. z zakresu: terapii czaszkowo – krzyżowej, starosłowiańskiego masażu brzucha, terapii lustrzanej, treningu motywacyjnego, technik pracy z podświadomością, mocy przewodnika, biofeedbacku. Terapię czaszkowo – krzyżową wprowadziłam też do szkoły, do planu zajęć dla uczniów.

Szczególnie w mojej pracy cieszy mnie możliwość pomocy osobom, które chcą poprawić jakość

swojego życia, uwolnić się od negatywnych emocji czy uciążliwych zaburzeń psychosomatycznych.

Prywatnie jestem w szczęśliwym związku, mam dwójkę dzieci – Zuzannę i Szczepana. Interesuję się w podróżami, technikami medytacyjnymi i metodami pracy ze sobą.

Julia Popcowa
Julia Popcowa

Asystentka

Jestem absolwentką Collegium Psychotronicznego w Warszawie ze specjalizacją Psychologia Alternatywna. Ukończyłam kurs masażu I i II stopnia, kurs Terapii Polarity,  kurs Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, kursy autorskie S. Pełczyńskiej, kursy autorskie O. Jemielianowej i kurs Kinezjologii Edukacyjnej „Brain Gym”® wg Dennisona .

Od 2006 roku prowadzę własną praktykę  w Polsce i Norwegii, pracuję z dziećmi, dorosłymi, kobietami w ciąży i noworodkami. A od 2009 r. jestem prezesem Polskiego Stowarzyszenia Terapii Polarity i Czaszkowo-Krzyżowej.

Przetłumaczyłam na j.polski: „Podstawy Terapii Czaszkowo-Krzyżowej” R. Gilchrista i „Terapia Czaszkowo-Krzyżowa u Dzieci i Niemowląt” N. i E. Peirsmann.

W swojej pracy terapeutycznej łączę terapię polarity, czaszkowo-krzyżową, kinezjologię edukacyjną, metody rozpoznawania stanu organizmu człowieka i normalizacji jego składu biochemicznego, terapię kolorami oraz Tradycyjną Medycynę Chińską.

Iza Czarko-Wasiutycz
Iza Czarko-Wasiutycz

Asystentka

Od 2009 r. jestem dyplomowanym terapeutą Ustawień Systemowych po Instytucie w Taunusie –  Life & Business Coach Systemowy. Ustawieniami zajmuję się od 20 lat., ukończyłam też Polską Akademię NLP w zakresie Praktyk NLP z dyplomem samego twórcy metody Johna Grindera, Master NLP, Trener,  Mówca Publiczny. Ukończyłam kurs terapii czaszkowo- krzyżowej biodynamicznej. Przez 4 lata pracowałam z kobietami w  prywatnej klinice dr ginekologii Preeti Agrawal (Internation Medical Center) we Wrocławiu. Przez 15 lat byłam redaktorem z wolnej stopy miesięcznika dla kobiet. Teraz pracuję w Polsce i za granicą prowadząc warsztaty dla setek ludzi miesięcznie i sesje indywidualne w gabinecie lub on-line. Prywatnie jestem mężatka i mam 5 dzieci.

Bartek Latasiewicz
Bartek Latasiewicz

Asystent

Jestem absolwentem kierunku Fizjoterapii AWF Kraków.

Zawodowo zajmuję się rehabilitacją w prywatnym gabinecie. W swojej pracy skupiony jestem na holistycznym podejściu do człowieka. W pracy z pacjentami używam różnych technik, takich jak terapia manualna, techniki powięziowe, terapia czaszkowo-krzyżowa, masaż wisceralny, FDM, kinesiology-taping. klawikoterapia, a także suplementacja. Z racji studiów i hobby interesuję się też mocno fizjologią wysiłku, co przez dwa lata wykładałem na SWPS we Wrocławiu jako przedmiot w module Psychologia Sportu.

Prywatnie zawsze związany byłem z fotografią i ze sportami outdoorowymi takimi jak alpinizm, MTB czy ski-alpinizm. Moje pasje zaowocowały wieloletnią współpracą dziennikarską z magazynem „GÓRY” i wieloma przygodami w górach, również tych wysokich.

W domowych pieleszach jestem mężem i ojcem dwóch córek.

Zbyszek Maślak
Zbyszek Maślak

Asystent

Jestem fizjoterapeutą specjalizującym się w terapii czaszkowo-krzyżowej, masażystą i trenerem oddechu.

Pracę w zawodzie rozpocząłem w 1997 roku (szpital, przychodnie rehabilitacyjne). Obecnie prowadzę samodzielną praktykę oraz współpracuję z osteopatami i psychoterapeutami. Organizuję także autorskie warsztaty rozwojowe – pracy z wewnętrznym dzieckiem.

Szczególną wagę przywiązuję do jakości dotyku, którego podstawą jest neutralność i wyczucie, a także świadoma obecność i akceptacja tego co jest. Akceptacja niezbędna jeśli chcemy doprowadzić do właściwej zmiany, tak w życiu, jak i w strukturze ciała fizycznego.

Spokój i energię czerpię z kontaktu z naturą. Uwielbiam spacery po lesie i chodzenie po górach.

Krzysztof Torczyński

Asystent

ZAPISZ SIĘ I ZOSTAŃ TERAPEUTĄ CZASZKOWO-KRZYŻOWYM