Somatic Experiencing®

Somatic Experiencing® to podejście terapeutyczne oparte na pracy z ciałem pomagające w rozwiązaniu traumy i różnych zaburzeń funkcjonowania . Metoda została opracowana przez dr Petera Levine’a, który obserwując świat dzikich zwierząt zauważył, że pomimo życia w ciągłym zagrożeniu, nie traumatyzują się. Mają pewne naturalne mechanizmy, które pozwalają szybko pozbyć się negatywnych konsekwencji reakcji walki/ucieczki czy zamrożenia.

Samo wydarzenie (niezależnie jak jest trudne), nie powoduje traumy, powoduje ją przytłaczająca reakcja układu nerwowego na zagrożenie życia. Terapeuta pomaga osobie straumatyzowanej odzyskać dostęp do tego, jak jej ciało zapamiętało to zdarzenie (czyli jak zapisał je układ nerwowy), nie do odtworzenia chronologicznie historii. Dzięki temu można pracować nawet z bardzo wczesnymi traumami, których się nie pamięta lub są wyparte z pamięci operacyjnej mózgu.

Proces terapeutyczny pozwala na powolne rozładowanie energii zamkniętej w ciele. Zwykle przypomina to cykle małych aktywacji układu nerwowego i ich rozładowania poprzez proces obserwacji wewnętrznych odczuć, sensacji i towarzyszących im emocji, obrazów. Zwykle terapeuta towarzyszy klientowi w tej obserwacji dając mu uwagę, odzwierciedlając słowa, ruchy, gesty i zwalniając ten proces by nie nastąpiło ponowne przytłoczenie bodźcami. Jest to delikatny, rytmiczny proces, który pozwala zwiększyć pojemność układu nerwowego, zostać w tu i teraz.

To podejście oparte na idei „ciało najpierw” pozwala zniwelować (częściowo lub całkowicie) fizyczne i psychologiczne objawy traumy. Jego celem nie jest wymazanie traumatycznego wydarzenia z naszej historii życia, czy zmiana naszych myśli i przekonań na ten temat.  Chodzi o odkrycie odczuć będących pod emocjami i naszych nawykowych wzorców zachowań w obliczu tych emocji.

Jakie sprawy mogą być do terapii?

Bardzo konkretne sytuacje, które miały miejsce i wspomnienie o nich powoduje zaburzenie funkcjonowania:

  • operacje, lęk przed operacją (jako przygotowanie do zabiegu medycznego), procedury medyczne
  • wypadki (komunikacyjne, urazy z uszkodzeniem ciała, napaść, pobicie)
  • molestowanie, gwałty
  • mobbing, znęcanie się 
  • ciężki poród 

Podejrzenie, że miała miejsce jakaś trauma, ale trudno ustalić co to było i czy było naprawdę.

Np. ktoś ma silną lękową reakcję na zapach, miejsce, konkretnie wyglądającą osobę itp. Nie przypomina sobie żadnego zdarzenia, które mogło to spowodować, ale ma bardzo intensywna reakcję w ciele.

Poza tym:

– wszelkie choroby autoimmunologiczne

– dolegliwości bólowe, szczególnie takie, które nie mają uzasadnienia medycznego (mimo przeprowadzenia różnych badań)

– cyklicznie powtarzające się problemy zdrowotne, np co określony czas lub po każdym wyjeździe, migreny, problemy z trawieniem, wysypki

– lęki i fobie

– nieadekwatna agresja, itp.