Terapia odruchów niemowlęcych

Odruchy niemowlęce to zespół reakcji na bodźce zewnętrzne (pochodzące z otoczenia) i wewnętrzne (pochodzące z ciała). Pojawiają się w rozwoju płodowym i są bezpośrednio związane z rozwojem układu nerwowego. Mają przygotować dziecko do porodu naturalnego i do przetrwania w świecie poza ustrojem mamy.

Odruchów jest – w zależności od źródła 20-30 i stanowią one cały skomplikowany kompleks odpowiadający za umiejętności ruchowe, percepcyjne, psychologiczne i emocjonalne. 

Od ich prawidłowego rozwoju zależy całe nasze funkcjonowanie, cechy charakteru, wzorce postępowania i być może także jakie decyzje podejmujemy w życiu.

Np. wszystkim znany odruch Moro – odpowiada m.in za wzięcie pierwszego oddechu po porodzie, czyli umożliwia dziecku oddychanie. W dalszym rozwoju jest związany z odczuwaniem grawitacji i poczuciem “uziemienia”, czyli pomaga dziecku pionizować ciało.

W dalszym rozwoju odpowiada za umiejętność skupienia, czyli zajęcia się jakąś zabawą/grą/zadaniem  przez dłuższy czas i za zdolności organizacyjne. A przez całe życie odruch Moro odpowiada za to, jak się mamy ze strachem i lękiem – czy podejmujemy wyzwania czy raczej unikamy konfrontacji i pozostajemy w cieniu….

Każdy z odruchów niemowlęcych ma swój czas rozwoju, dojrzałości i integracji w układ nerwowy – co objawia się jego zanikaniem, np. odruch Moro powinien “zaniknąć” po 4 miesiącu życia niemowlaka. 

W czasie wizyty z dzieckiem sprawdzam na jakim etapie rozwoju – dojrzałości są u niego  odruchy i pokazuję rodzicom ćwiczenia, które potem wykonuje się kilka razy z tygodniu w domu. Edukuję rodziców na co warto zwrócić uwagę, jak wesprzeć dziecko by prawidłowo się rozwijało bo niestety skutki nieprawidłowo zintegrowanych odruchów widać dopiero w szkole.

 

WSKAZANIA DO TERAPII ODRUCHÓW:

– dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia

– nieporadność ruchowa, brak orientacji przestrzennej i koordynacji, mylenie prawo-lewo

– trudności ze skupieniem uwagi

– trudności z odnalezieniem się w grupie rówieśniczej

– brak umiejętności manualnych: wycinania, rysowania, lepienia z plasteliny, brzydkie pismo

– różne nadwrażliwości: słuchowa, wzrokowa, dotykowa

– moczenie nocne

– niepokój ruchowy, itp.